VIETNAM Online Casino / VNlotto

Loto 3 Số Ăn Bao Nhiêu

Loto 3 Số Ăn Bao Nhiêu

Loto 3 Số Ăn Bao Nhiêu

Loto 3 Số Ăn Bao Nhiêu

Loto 3 Số Ăn Bao NhiêuHƯỚNG DẪN CHƠI LÔTÔ 3 SỐ

I. Giới thiệu

Loto 3 Số Ăn Bao Nhiêu – Xổ số điện toán 3 số là sản phẩm xổ số tự chọn do công ty xổ số điện toán thủ đô phát hành. Người chơi được tự lựa chọn con số tham gia dự thưởng hoặc nhờ hệ thống lựa chọn ngẫu nhiên. Kết quả trúng thưởng được xác định sau khi quay số mở thưởng.

– Giờ đặt vé trên ứng dụng: 0h00 – 17h30 và 19h00 – 24h00 (Đóng hệ thống từ 17h30 – 19h00)

II. Lịch mở thưởng

– Theo kết quả của xổ số kiến thiết Miền Bắc, mở thưởng vào (18h15 – 18h30) hàng ngày

III. Hướng dẫn cách chơi

1. Cách chơi

Loto 3 số:: Người chơi chọn một số có 3 chữ số từ 000 đến 999 và so với kết quả 3 số cuối của giải Đặc biệt và 3 số cuối của giải Nhất xổ số kiến thiết Miền Bắc mở thưởng cùng ngày.

– Giá trị cho một (01) lần tham gia dự thưởng của người tham gia dự thưởng tối thiểu là 10.000 đồng (mười nghìn đồng).

– Trường hợp người tham gia dự thưởng chọn một bộ số để tham gia dự thưởng nhiều lần trong cùng một (01) kỳ quay số mở thưởng và/hoặc tham gia dự thưởng nhiều lần trong nhiều kỳ quay số mở thưởng và/hoặc chọn nhiều bộ số để tham gia dự thưởng thì tổng giá trị tham gia dự thưởng là bội số của 10.000 đồng.

2. Cách thức tham gia dự thưởng

– Người tham gia dự thưởng lựa chọn bộ số tham gia dự thưởng, số kỳ, giá trị tham gia dự thưởng thông qua việc thao tác trong hệ thống.Việc lựa chọn bộ số tham gia dự thưởng được thực hiện theo các hình thức sau:

– Người tham gia dự thưởng trực tiếp lựa chọn toàn bộ các số tham gia dự thưởng để tạo thành bộ số tham gia dự thưởng.

Hoặc

– Người tham gia dự thưởng để hệ thống máy tính lựa chọn tự động toàn bộ các số tham gia dự thưởng một cách ngẫu nhiên để tạo thành bộ số tham gia dự thưởng.

Hoặc

– Người tham gia dự thưởng chọn kỳ quay số mở thưởng và được quyền tham gia dự thưởng tối đa 6 kỳ quay số mở thưởng liên tiếp.

– Người tham gia dự thưởng thanh toán tiền mua vé.

– Người tham gia dự thưởng nhận vé dự thưởng dưới dạng chứng chỉ. Vé dự thưởng bao gồm những thông tin sau:

➤ Tên sản phẩm

➤ Bộ số dự thưởng

➤ Ngày, giờ phát hành vé

➤ Giá trị tham gia dự thưởng

➤ Ngày, kỳ quay số mở thưởng

➤ Số ký hiệu, bảng mã nhận dạng và các tính năng bảo mật khác để chống làm giả vé dự thưởng

➤ Người tham gia dự thưởng có trách nhiệm kiểm tra các thông tin trên vé tham gia dự thưởng

➤ Người tham gia dự thưởng không có quyền hủy vé tham gia dự thưởng đã mua

IV. Cơ cấu giải thưởng:

Dựa theo kết quả 3 số cuối của giải Đặc biệt, 3 số cuối của giải Nhất và 3 số cuối của giải 6 xổ số kiến thiết Miền Bắc mở thưởng cùng ngày.

Giải thưởngGiá trị giải thưởng
Vé trúng 3 số cuối của giải Đặc biệt420 lần mệnh giá vé mua
Vé trúng 3 số cuối của giải Nhất20 lần mệnh giá vé mua
Vé trúng 2 số cuối của giải Đặc biệt5 lần mệnh giá vé mua
Vé trúng 3 số cuối của giải Đặc biệt và 3 số cuối của giải Nhất440 lần mệnh giá vé mua
Vé trúng 3 số cuối của giải Nhất và 2 số cuối của giải Đặc biệt25 lần mệnh giá vé mua
Vé trúng 3 số cuối của giải Đặc biệt, 3 số cuối giải Nhất và trùng 1 trong 3 lần quay giải 6445 lần mệnh giá vé mua
Vé trúng 3 số cuối giải Đặc biệt và 1 trong 3 lần quay giải 6425 lần mệnh giá vé mua
Vé trúng 2 số cuối giải Đặc biệt, 3 số cuối giải Nhất và 1 trong 3 lần quay giải 630 lần mệnh giá vé mua
Vé trúng 3 số cuối giải Nhất và 1 trong 3 lần quay giải 625 lần mệnh giá vé mua
Vé trúng 2 số cuối giải Đặc biệt và 1 trong 3 lần quay giải 610 lần mệnh giá vé mua
Vé trúng 1 trong 3 lần quay của giải 65 lần mệnh giá vé mua

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *